Kreftforeningen arrangerer Krafttak mot kreft sammen med årets russ. Aksjonen, som har tema «Reddet liv skal også leves» gjennomføres tirsdag 6. mars i Porsgrunn.

– Pengene som blir samlet inn går til forsking og behandling av senskader etter kreft. Stadig flere som blir rammet av kreft blir kreftfri, men ikke friske. Mange sliter med plager i etterkant, forteller aksjonssjef Sunniva Stølan (18). Sammen med Sigrid Trøan Lorentsen (19) leder hun aksjonen som har fått rekorddeltakelse blant elevene på skolen.

– Det er over en dobling fra i fjor, og vi tror det skyldes temaet, men også det at aksjonen ikke bare er for russen, sier Lorentsen.

Russeknute

Tradisjonen tro gir arbeid med innsamlingsaksjonen en russeknute i lua for dem som deltar. Også første- og andreklassinger ved den videregående skolen får mulighet til å ta sin første russeknute, i god tid før russetiden starter.

– For å få flest mulig til å gå har vi sagt at dette er noe russen arrangerer, men alle kan delta, forklarer aksjonssjefene.

Begge har hatt kreftsykdom i nær familie, og brenner for arbeidet med å lindre senskader. Mer enn én av tre som overlever kreft rammes av senskader, viser tall fra Kreftforeningen.

– Noen får svekket hørsel, tinnitus, synsplager, tap av smak, svekkede stemmebånd og dårligere motorikk. Cellegift og stråling er kjempetøffe behandlinger, og mange merker dette etter at kreften er borte.

Rekorder

De 250 elevene skal gå forskjellige ruter i kommunen, banke på dører og be om et bidrag til kreftsaken.

– Man kan betale kontant, med Vipps eller på nettinnsamlingen.

For to år siden hadde russeaksjonen en «all time high» i Porsgrunn, og samlet inn 140 000 kroner.

– Årets mål er å samle inn penger, og om vi slår rekorden blir det en bonus, sier Stølan.

Aksjonssjefene understreker at alle bøsser er merket med nummer og forseglet. Alle som skal delta i aksjonen får ID-kort.

– Det er en trygghet for dem som gir, og for dem som samler inn penger, å vite at pengene kommer fram.