1. januar gikk høringsfristen ut for en ny forskrift om hundehold i Porsgurnn kommune. Den nye forskriften legger opp til helårs båndtvang i følgende områder:

  • Boligområder og handleområder
  • I parker, på kirkegårder og gravplasser
  • På og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser
  • På gang- og sykkelveger
  • I maskinpreparerte skiløyper

Intensjonen med en lokal forskrift, i tillegg til bestemmelsene som allerede ligger i hundeloven, er å «fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til sikkerhet, trygghet, og alminnelig ro og orden, samt bidra til å redusere potensielle konflikter mellom hundeholdere og allmennheten» skriver kommunen.

- Det handler om dyrevelferd

Retrieverklubben i Telemark reagerer på en ytterligere innskjerping av båndtvangen, og uttaler at det vil gi konsekvenser for mange hunder i kommunen.

- De fleste hundeeiere er ansvarsbevisste og i stand til å vurdere om det er forsvarlig å la hunden gå løs eller ikke. Veldig mange hundeeiere har god kontroll på hunden sin, og trenger ikke bånd. Hunder har behov for å bevege seg fritt. Det handler om dyrevelferd. Dyr er ikke er skapt for å leve hele livet i bånd, og det handler om å la hundeeiere ta ansvar for egen hund, skriver Ane Gjelle, på vegne av styret i deres høringsinnspill.

Retrieverklubben mener riktignok at det kan være greit med båndtvang i enkelte områder, men at det bør være mulighet til å ferdes med hund uten bånd på for eksempel på stier og i skogsområder. De stiller seg også tvilende til at krav om å ha hunder i bånd vil gi færre uheldige episoder mellom hund og mennesker.

- Folk som ikke har hund forstår ikke hvordan de bør oppføre seg rundt en hund. De vil heller aldri måtte lære seg det, for vi hundeeiere må ta alt ansvar, skriver de.

Etterlyser egnede områder

I stedet for ytterligere forbud og begrensninger etterlyser de områder avsatt til å trene og kurse ekvipasjer i trygge omgivelser. For øyeblikket ligger det imidlertid ingen planer om dette i Porsgrunn kommune.

- Det er hver enkelt hundeeiers plikt og sørge for at hundens ve og vel blir ivaretatt, samtidig som vi har ansvar for at hunden skal oppføre godt sammen med andre hunder og mennesker. De aller fleste hundeeiere tar dette ansvaret seriøst, men det blir lagt hindringer i veien når resten av samfunnet stadig gjør det vanskeligere å være en slik ansvarlig hundeeier. Det er en urovekkende utvikling når hunders normaladferd blir sett på som farlig eller problematisk og må begrenses. Dyr må også ha rettsvern og rettigheter, poengterer styret.

Etterlyst av Viltnemda

Det var Viltnemda som på vårparten i fjor etterlyste en lokal forskrift for hundehold, også i Porsgrunn. Den nye forskriften det legges opp til er allerede gjeldende i nabokommunene Skien og Bamble.

Kommunen har lovhjemmel til å skjerpe båndtvangen ytterligere, men vurderte blant annet at båndtvang på merkede stier syntes å være for strengt.

- Det ville utelukke mange fra å gå tur med løs hund på tider av året og døgnet hvor det er til liten sjenanse, skriver rådmannen.

Utvidet båndtvang i forhold til husdyr ble også vurdert som unødvendig i Porsgrunn.