– Dette er en stor dag for høgskolen og regionen

GLAD: Rektor Petter Aasen er glad for at høgskolen nå har tatt et stort steg nærmere universitetstatus.

GLAD: Rektor Petter Aasen er glad for at høgskolen nå har tatt et stort steg nærmere universitetstatus. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

PORSGRUNN: Det anbefales nå at Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) får status som universitet.

DEL

– Dette er en stor dag for studenter og ansatte ved HSN og vår region, sier rektor Petter Aasen til høgskolens nettsider.

I mars i fjor søkte HSN Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) om universitetsakkreditering. I slutten av mai oppnevnte NOKUT en sakkyndig komité som har vurdert om HSN tilfredsstiller alle krav og kriterier for å få status som universitet.

Komiteen har nå overlevert sin rapport til NOKUT. Etter vurdering av hvert enkelt krav, sammen med en helhetlig vurdering av høgskolen, anbefaler komiteen at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling er enstemmig, melder HSN.

Stort steg

Denne innstillingen er et stort steg nærmere etableringen av Universitetet i Sørøst-Norge. Saken behandles i NOKUTs styre 26. april. 

Det er Kongen i statsråd som fatter endelig vedtak om en institusjon får endret status. Ved tidligere akkrediteringer har både NOKUTs styre og regjeringen fattet vedtak i tråd med innstilling fra sakkyndig komite.

Rektor er glad for anerkjennelsen som komiteen gir den store innsatsen som medarbeiderne har gjort og gjør for den nye høgskolen. Han har også registrert at komiteen omtaler samarbeidet med lokalsamfunnet som eksemplarisk.

– Bra for regionen

– Universitetsstatus vil gi oss alle fullmakter til å videreutvikle vår hovedprofil og dermed styrke profesjonsfagene og våre arbeidslivsrettede og samfunnsrelevante studier basert på tett samspill med arbeids- og samfunnsliv i regionen, og anvendt, praksisnær og profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet som bygger opp under studieprogrammene, sier Aasen.

Da Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, som resultat av fusjon av Høgskolen i Telemark (HiT) og Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), var det en klar ambisjon om å utvikle den nye høgskolen til et arbeidslivsrettet, regionalt forankret og internasjonalt konkurransedyktig entreprenørielt universitet.

Artikkeltags