Denne steinen er laget av farlig avfall

PORSGRUNN: Norsep på Herøya har startet pilotanlegget som renser flyveaske for giftstoffer. – Dette er framtidens teknologi – og et alternativ til de store nasjonale deponiene, sier Susan Heldal i Norsep.