Har brukt 350 000 kroner på intern konflikt – får ekstraregning etter granskning

PORSGRUNN: Grenland Taxi AS har hittil brukt over 350 000 kroner på advokatutgifter på grunn av en tidligere intern uenighet. En granskningsrapport fastslår at løyvehaverne fikk uriktig informasjon om saken, og at det er interne konflikter som sterkt berører arbeidsmiljøet.