– Akkurat denne potten ønsker vi å bruke opp

Ekskluderer ingen: – Selv om foreldrene ikke har råd til å betale kontingenten, nekter vi ikke barna å spille fotball i klubben, sier Aksel Rød i Urædd fotball. I 2015 manglet klubben over 30 000 kroner fra medlemmer som sier de ikke har råd til å betale medlemskontingenten.

Ekskluderer ingen: – Selv om foreldrene ikke har råd til å betale kontingenten, nekter vi ikke barna å spille fotball i klubben, sier Aksel Rød i Urædd fotball. I 2015 manglet klubben over 30 000 kroner fra medlemmer som sier de ikke har råd til å betale medlemskontingenten. Foto:

PORSGRUNN: Bare 18 søknader er kommet inn til den kommunale kontingentkassa, som dekker barn og unges utgifter til idrettsaktiviteter. Kommunen lurer på om kassa ikke er godt nok kjent. – Veldig synd om noen blir ekskludert på grunn av økonomi, sier Aksel Rød i Urædd fotball.

DEL

Kultur- og idrettssjef Mariann Eriksen i Porsgrunn forteller at kontingentkassa er et toårig prøveprosjekt.

– Målet er å betale kontingenten til en aktivitet for barn og unge mellom seks og 18 år, som ikke kan delta på grunn av økonomi.

Søknadsskjema ligger på kommunens nettsider.

– Akkurat denne potten ønsker vi å bruke opp, sier Eriksen.

Idretten har lenge ønsket et kommunalt bidrag.

– Vi vet at mange klubber tar det på egen kappe, og gjør en kjempejobb med å inkludere mange som ellers ikke hadde hatt råd. Klubbene tar et stort ansvar, og det er fint at kommunen kan bidra litt, sier Eriksen.

Fra 1300 kroner

Kontingenten varierer fra klubb til klubb, noen har bakt inn dugnadsinnsats og loddsalg i kontingenten, andre har det utenom.

– Vi har betalt ut fra 1300 og oppover, forteller idrettskonsulent Jorun Jordbakke i Porsgrunn kommune.

Noen har også fått støtte til innkjøp av utstyr, som fotballsko. Søknadene må sendes av en voksen kontaktperson, på vegne av barnet, og foreldrene må informeres.

– Da sender vi ut en rekvisisjon hos en lokal sportsforretning, og de fakturerer oss for det beløpet. Vi deler ikke ut penger i hånda, men klubbene kan fakturere oss for kontingenten, sier Jordbakke.

30 000 ut

Et vedtak i Utvalg for barn, unge og kultur for et år siden, etter initiativ fra FrP, fikk ballen til å rulle. Kontingentkassa ble opprettet ved årsskiftet, men foreløpig har søknadsflommen latt vente på seg.

Les også: Vil opprette kommunal kontingentkasse 

Hittil er 30 000 kroner gått ut av potten, som i løpet av to år har en ramme på totalt 250 000 kroner. Kommunen spytter inn brorparten, mens Kiwanis gir 50 000 kroner til kontingentkassa. Kontingentstøtten gis på inntil 2500 kroner per barn.

– Det er sendt ut informasjon til skoler, helsesøstre, lag og foreninger, men kontingentkassa er ikke godt nok kjent ennå, sier Jordbakke.

Mest fra fotballen

Kontingentkassa dekker utgifter til en organisert, ukentlig fritidsaktivitet.

– Vi har fått inn og innvilget 18 søknader, de fleste kommer fra fotballen, og det er jo veldig bra, for det er en sosial aktivitet i nærmiljøene, sier Jordbakke.

I fotballklubben Urædd er arbeidet i gang med kontingentregnskapet. For to år siden meldte klubben at de dekket over 30 000 kontingentkroner selv, for å bidra til at barn og unge fikk delta.

Les også: – Det er veldig trist

– Kontingentkassa var et ønske fra oss, fordi det dessverre er slik at noen ikke har råd, sier Aksel Rød i fotballgruppa.

Han tror klubben vil søke om å få dekket flere kontingenter når oversikten er klar.

– Det er synd om noen blir ekskludert av økonomiske grunner. Fotball er ikke bare fotball, det fører så mye mer med seg. Fotball er sosialt, det gir opplæring i å forholde seg til andre, til å følge regler, og det gir samarbeidsevner, sier Rød.

Artikkeltags