Huseier tvinges til ny runde med opprydding etter naboklage

PORSGRUNN: Kommunen var ikke fornøyd etter første runde med opprydding på tomta til en huseier. Nå legges det ytterligere press for at eiendommen skal fremstå som ryddig.