Gå til sidens hovedinnhold

Emils store opptur

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Administrerende direktør Emil Eriksrød (33) i R8 Group AS leverer strålende inntjening og soliditet for datterselskapet R8 Property AS i 2016. Selskapet bygger egenkapital gjennom aggressiv nedbetaling av gjeld, god inntjening og positiv verdiendring i eiendomsporteføljen.

Det har tatt Emil Eriksrød seks år gå fra vanlig ansatt i revisjonsselskapet Ernst & Young til idag å kontrollere en betydelig eiendomsmasse i Telemark og Vestfold. Samlet kontrollerer konsernet R8 Group omkring 100 000 kvadratmeter utleieareal i Telemark og Vestfold som nå genererer nærmere 100 millioner kroner i leieinntekter.

Konsernregnskapet for hele gruppen i 2016 foreligger ikke, men regnskapet for det største datterselskapet R8 Property AS med 13 eiendommer og 50 000 kvadratmeter utleieareal er klart. Her ligger over halvparten av konsernets leieinntekter.

Meget gode tall

R8 Property AS utarbeider regnskap etter IFRS internasjonale regnskapsstandarder som børsnoterte selskaper er pliktige til å følge. Det betyr blant annet at selskapets investeringseiendommer balanseføres til virkelig verdi med verdiendringer over resultatet. R8 Property oppnådde i fjor leieinntekter på 53,3 millioner kroner og fikk et netto driftsresultat på 40,6 millioner kroner.

Etter internasjonale regnskapsstandarder skal eiendommene verdiendres ut fra markedssituasjonen og denne endringen gjøres uavhengig av hvor mye som er investert. Basert på inngåtte kontrakter, teknisk tilstand og beliggenhet mener  Norges ledende takseringselskap, Newsec at eiendomsporteføljen hadde en verdiøkning på 48 millioner kroner i fjor. 

Resultat før skatt ble på 71,2 millioner kroner og årsresultat etter skatt endte på 58,7 millioner kroner.

- Vi er svært godt fornøyd med driften og eiendommene vi sitter på, sier Eriksrød til TA. R8 Property investerte for nesten 90 millioner kroner i 2016.

Kraftige avdrag

Han lærte fra tidlige barnsben av å kunne stave ordet egenkapital og det kommer nå  til nytte. Selskapet kjører en meget aggressiv nedbetalingsplan og betaler åtte millioner kroner hvert kvartal i avdrag. 

Selskapet er finansiert med 606 millioner kroner i langsiktig lån fra DnB ved utgangen av siste år. Låneopptaket er en kombinasjon av flytende og fastrente til gjennomsnittlig 3,82  prosent. Lån skal betales ned over 20 år.

- Jeg er veldig opptatt av å bygge egenkapital, forteller Eriksrød. Hele eiendomsmassen i R8 Property var ved siste årsskifte verdsatt til 890 millioner kroner og verdijustert egenkapital 231 millioner kroner. I dag, ett kvartal senere prises selskapet til om lag 270 millioner kroner.

Godt marked

Turboentreprenøren Eriksrød ser store muligheter i det lokale eiendomsmarkedet. Rundt halvparten av R8 Propertys investeringer er gjort i Telemark og resten i Vestfold. Med entusiasme, overbevisning og glød har han fått med seg lokale investorer på mye av satsingen. 

Han eier alle aksjene i R8 Group AS som igjen har 84 prosent av aksjene i R8 Property, faren Runar Eriksrød fem prosent og lokale eiere 11 prosent. De eksterne investorene har betalt drøye 2 millioner kroner for hver prosent eierskap. Rune Frønes fra Porsgrunn er på eiersiden i både Property AS og Arkaden og sier han er veldig komfortabel med investeringen,

- Vi har besluttet å utdele fem millioner kroner i utbytte for 2016, forteller Eriksrød.

Butikkfolk på eiersiden

Men fortellingen om R8 Property AS er bare halve historien om superaktive Eriksrød. Fra hans heleide R8 Group AS går det en direkte linje ned til kjøpesenteret Arkaden i Skien, det kommende hotellet på Kammerherreløkka i Porsgrunn og selskapet i Valore AS.

Så hvordan er Arkaden finansiert?

Spådd nedenom og hjem av forståsegpåere  men kjøpt av Emil Eriksrød og kretsen rundt han for 145 millioner kroner. Han ble gitt en låneramme på 140 millioner kroner fra Sparebanken Sør, fikk  lokale investorer som hovedsak er butikkdrivere i Skien til å spytte inn 25-30 millioner kroner i egenkapital og la inn drøye ti millioner kroner selv. Da var egenkapitalen på 41 millioner kroner på plass i selskapet Mulighetenes By AS (altså Arkaden). Leieinntektene fra kjøpesenteret vil ligge rundt 15 millioner kroner året.

-  Det har gått greit å hente pengene, forteller han. I Porsgrunn bygges nytt hotell til 250 millioner kroner, halvparten eid av Emil Eriksrød. Det skal tilføres rundt 50 millioner kroner i egenkapital. Så hvor får han pengene fra til alle disse emisjonene  når han  aldri vil akseptere  å utvannes til under 51 prosent eierskap?

- Jeg har solgt endel av aksjene i R8 Property til lokale investorer og realisert 15 millioner kroner nylig på to leiligheter i Oslo.

Skal du ikke snart konsolidere og roe litt ned på investeringene?

- Vi har ingen nært forestående kjøp.

DETTE ER R8 PROPERTY AS

Grønlikroken AS - en eiendom i Skien

HE-Kjelleveien AS - to eienommer i Tønsberg

Hesselbergveien 4 AS - DnB bygget i Skien sentrum

Nedre Fokserød AS  - to eiendommer i Sandefjord

Porsgrunn Næringspark AS - tre eiendommer ved Kulltangebrua

Storgata 106 AS - eiendom i Porsgrunn sentrum

Torggata 8 Skien AS - eiendom i Skien sentrum

Versvikveien 68 AS - eiendom i Skjelsvikdalen

Vinkelbygget AS - eiendom i Tønsberg