Holta varsler søksmål etter boligstopp på egen eiendom

PORSGRUNN: Etter at planene om 11 nye boliger ble stoppet, varsler nå grunneier Ruth Holta søksmål mot Porsgrunn kommune.