Nekter å la steinring fra jernalderen rasere boliger og naturområder: – Vi skal møte Riksantikvaren neste uke

NÆRMERE FJORDEN: Nye veier vil flytte ny E18-trasé 140 meter nærmere mot fjorden for å skjerme et kulturminne fra jernalderen. Alt for store konsekvenser, mener ordfører Robin Kåss.

NÆRMERE FJORDEN: Nye veier vil flytte ny E18-trasé 140 meter nærmere mot fjorden for å skjerme et kulturminne fra jernalderen. Alt for store konsekvenser, mener ordfører Robin Kåss.

Artikkelen er over 2 år gammel

PORSGRUNN: Steinringen fra jernalderen er blitt en ordentlig floke for ny E18 gjennom Porsgrunn. Ordfører Robin Kåss vil gjøre alt i sin makt for å stanse den nye traseen som nå er skissert for å skjerme kulturminnet.

DEL

Nye veier har tatt signalene fra kulturminnevernet i fylkeskommunen og foreslår nå en trasé 140 meter lenger sør.

Dette for å skjerme det aktuelle kulturminnet. At det også vil dra med seg seks bolighus og føre til at motorveien kommer betydelig nærmere populære natur- og friområder, som Olavsberget, synes foreløpig underordnet.

NRK Telemark møtte tirsdag en av beboerne som vil rammes av den nye traseen.

– Jeg har hatt denne eiendommen siden 1997, og jeg hadde tenkt å bli boende her ut livet. Det er ikke bare våre tomter det gjelder heller. Det var planer om mer utbygging i området, og den nye traseen vil lage mye støy og støv for alle som bruker området, uttaler David Di Ruscio til NRK.

– Jobber intenst med å unngå dette

Det spesielle kulturminnet ble kjent tidlig i sommer og ordfører Robin Kåss (Ap) i Porsgrunn uttrykte seg tidlig kritisk til konsekvensene det kunne få. Der står han fortsatt og sier de jobber intenst med å unngå løsningen som nå er lagt på bordet fra Nye veier.

– Vi ønsker ikke dette. Vi var nylig i et møte med fylkeskommunen og 20. desember har vi også avtalt et møte hos Riksantikvaren i Oslo, forteller Kåss.

Her vil utvalgsleder Trond Ingebretsen, Anne Karin Hansen (H) og rådmann Per Wold også delta.

– Vårt hovedargument er at en her velger å ta hensyn til et isolert kulturminne, men likevel vil gjøre store ødeleggelser på et annet viktig historisk område. Det kan jeg virkelig ikke se for meg at vernemyndighetene kan gå med på, men det er viktig å få en felles forståelse av hvor viktig dette området er, sier Kåss.

– Jeg er i hvert fall ganske sikker på at alle porsgrunnspolitikerne vil gjøre alt i sin makt for å bevare denne naturperlen, sier Kåss.

Kåss mener ny E18-trasé bør legges så tett opp til jernbanetraseen som mulig.

– Slik forslaget ligger nå vil kulturminne bli omringet av en jernbane og ny motorvei på hver sin side, og slik sett også miste mye av sin formidlingsverdi, mener han.

Ingenting avgjort

Foreløpig er ingenting avgjort i saken. Planforslaget skal først til behandling og høirng på nyåret og skal endelig vedtas i løpet av våren.

– Vi har fått hjelp av staten til å kjøpe Kattøya og styrke dette området. Da er det underlig om de samme myndighetene vil være med å ødelegge det som er opparbeidet, sier Kåss.

Kåss antyder også at behovet for avbøtende tiltak vil «spise opp» innsparingen Nye Veier sier de vil ha med det nye forslaget til trasé. Til NRK uttaler Solfrid Førland at det dreier seg om rundt 100 millioner kroner.

Fylkeskultursjef Lars Haukvik er tydelig på at kulturminner ikke kan flyttes og at de på sin side vil gjøre alt for å bevare det.

– Dette er en del av et kulturmiljø i området. Enten må veitraseen flyttes, eller så må vi akseptere av kulturminnet havner under veien. Vi vil gjøre vårt for å bevare dette kulturminnet. Det er jobben vår. Vi ønsker ikke at dette ødelegges. Jeg håper vi finner en løsning som er god for alle parter, uttalte han til TA i august.

Artikkeltags