12 av 32 har sluttet i denne jobben

PORSGRUNN: 12 personer har sluttet i Porsgrunn kommunens avdeling for byutvikling i løpet av det siste året. Nå ønsker kontrollutvalgsmedlem Henning Yven at arbeidsforholdene undersøkes.