Vil lytte til folket

BILDETEKST: ENGASJERTE Bystyremedlemmene engasjerte seg i saken om kommunereformen i går kveld.

BILDETEKST: ENGASJERTE Bystyremedlemmene engasjerte seg i saken om kommunereformen i går kveld.

Artikkelen er over 4 år gammel

PORSGRUNN: Bystyret stemte ned sitt eget forslag fra formannskapet og åpnet for sammenslåing av to eller flere kommuner. Folkelig høring blir det også.

DEL

Det var et fellesforslag som ble lagt fram av Ole Henrik Lia i Arbeiderpartiet, og det ble enstemmig vedtatt. Men det skjedde ikke uten en rekke innspill.

Lia startet seansen. Han var tydelig på at vedtaket i formannskapet, som hadde skap så mye engasjement, måtte være bedre og mer tydelig. – Dette er en ekstrem viktig sak, og selvsagt har det vært vanskelig å komme til enighet.

Tord Samdal i Kristelig Folkeparti støtte forslaget, og han trakk fram en forskningsrapport som viste at lokalpatriotismen i Grenland slo negativt ut. Han var tydelig på hvem han ønsket med i en storkommune: Porsgrunn, Skien og Bamble.

Petter Ellefsen, Høyre, fikk også sagt det: Vi vil ikke være med på et bordet-fanger spill! Respekt og tillit må være på plass før vi har en storkommune.

Tidligere ordfører Øystein Beyer lovpriste vedtaket i en pause: – Det betyr at vi på rett spor. Vedtaket viser en holdning og vilje som er langt bedre og mer tydelig enn det formannskapet fikk fram.

Nåværende ordfører Robin Kåss definerte vedtak slik i etterkant: – Vi sier nei til denne prosessen om kommunereformen. Men vi ser ja til en ny prosess. Vi åpner oss for de andre kommunene.

- Vi du oppfordre de andre kommunene om å si nei også?

- Det får de avgjøre selv, vi er framover med på invitere dem med på et samarbeid.

Vedtaket ble slik:

1. Bystyret viser til Formannskapets vedtak og konkluderer at kommunereformprosessen for Porsgrunns del ikke gir grunnlag til å starte forhandlinger om intensjonsavtale innenfor tidsrammen. 

Bystyret ønsker at Porsgrunn heller deltar i en langsiktig prosess  med sikte på økt samarbeid i Grenland og som eventuelt kan føre til sammenslåing av to eller flere kommuner

2. Rapporten fra Agenda Kaupang legges ut til offentlig ettersyn med frist 15. april for å gi innspill både til rapporten og til videre økt samarbeid i Grenland.

Artikkeltags