Skole, vei og bygg ble de store budsjettvinnerne

TIDLIG INNSATS: Det kommer nå mer penger til tidlig innsats i barneskolen i Porsgrunn.

TIDLIG INNSATS: Det kommer nå mer penger til tidlig innsats i barneskolen i Porsgrunn. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

PORSGRUNN: Nå blir det mer penger til økt lærertett i barneskolen og vedlikehold av bygg og veier. I tillegg økes avgiftene.

DEL

– Vi ha lenge fått signaler fra lærere i Porsgrunn som sier de er presset, og at det rammer elevene som sliter mest. Derfor er vi svært glad for at den tidlige innsatsen i skolen nå blir styrket, sier Tord Samdal (KrF).

Han la ikke skjul på at dette var en av de viktigste prioriteringene for KrF i neste års budsjett og i handlingsplanen som ble vedtatt i bystyret torsdag.

Økt lærertetthet

Neste år styrkes den tidlige innsatsen i skolen med 2,4 millioner, og i de påfølgende tre årene skal det brukes ytterligere 10 millioner kroner.

Det er ikke konkretisert hvordan pengene skal brukes, men det vil blant annet dreie seg om økt lærertetthet for elevene som sliter mest i barneskolen, i tillegg til styrking av tjenester som helsesøster og miljøterapeut.

BUDSJETT: - Vi svært glad for at den tidlige innsatsen i skolen nå blir styrket, sier Tord Samdal (KrF).

BUDSJETT: - Vi svært glad for at den tidlige innsatsen i skolen nå blir styrket, sier Tord Samdal (KrF).

Dessuten innføres det en fruktordning på ungdomsskolen, som omtalt i TA.

– Satsing på tidlig innsatts er den beste investeringen vi kan gjøre. Hvis en 13-åring ikke kan lese på ungdomsskolen, så er det for sent, sier ordfører Robin Kåss.

Mer asfalt og avgiftshopp

Det blir også en økning i drift og investeringer i asfalt og veiutbedringer på rundt 15 millioner de neste fire årene. Dette legges på toppen av det rådmannen har foreslått, og ender da på totalt 26 millioner til dette formålet.

– Det er bra at vi ruster opp veinettet. Her ligger det en bombe hvis vi ikke gjøre noe, sier Hans Martin Gullhaug (Ap).

Samtidig vil avgiftsnivået i Porsgrunn øke på grunn av store investeringer i nye vann- og avløpssystemer.

– Rørene må byttes ut. Det koster mye, men vi må passe på å holde igjen på avgiftstrykket. Sammen med eiendomsskatten har det totale nivået gått fra å ligge lavt, til nå å være på et middels nivå i landssammenheng, sier Trond Ingebretsen (Ap)  

Eiendomsskatt og stillingskutt

Anne Karin Hansen (H) la fram et felles budsjettforslag for Høyre, Frp, Venstre og By og nærmiljøpartiet. Opposisjonspartiene vil blant annet starte en reduksjon av eiendomsskatten, for å fjerne den helt på sikt.

Samtidig vil de ha en sterkere effektivisering av driften i kommunen, og de vil fjerne oppsigelsesvernet for de ansatte.

ØKTE AVGIFTER: - Vi må passe på å holde igjen avgiftstrykket, sier Trond Ingebretsen (Ap).

ØKTE AVGIFTER: - Vi må passe på å holde igjen avgiftstrykket, sier Trond Ingebretsen (Ap).

– Vi må få mer ut av hver krone, og bli en mer effektiv kommune. Vi har store utfordringer blant annet i helse og omsorg. Behovene øker, men ikke inntektene, sier Hansen.

– Vedlikeholdsetterslepet er skremmende høyt. Vi må ta grep for å ta ansvar for kommunens eiendommer, sier Adrian Ness Løvsjø (Frp).

Frp vil også ha sammenslåing av virksomheter i kommunen for å effektivisere driften samt konkurranseutsette og vurdere kutt i stillinger.

Her fulgte Geirr Frønes (H) opp med å si at Porsgrunn kommune «ikke kan være noen vernet bedrift».

– Som arbeidsgivere er vi forpliktet til å vurdere om det er overtallighet i kommunen, sier Frønes.

Kamp mot deponi

Samarbeidspartiene Ap, KrF, Sp og MDG endrer på 0,3 prosent i budsjettet på 2,7 milliarder, i forhold til rådmannens forslag. Det var jevnt over bred enighet i bystyret om at rådmannen hadde levert et godt budsjettforslag.

– Rådmannen er ikke en rebell. Han har tatt signalene fra oss, oppsummerte Ole Henrik Lia (Ap).

Lia fremmet for øvrig et forslag om at bystyret ber ordfører og rådmann jobbe aktivt for at statlige myndigheter respekterer bystyrets nei til deponi i Brevik, og fikk stor støtte til det.

Artikkeltags