Prestisjeprosjekt i Bypakka: Nærmest null interesse for utbyggingen – og prisen er mye høyere enn forventet

PORSGRUNN: Det var kun én entreprenør som la inn anbud på bypakkeprosjektet med nytt PP-kryss med sykkelfelt, torg og parkarealer. Og prisen er nå mange millioner kroner høyere enn tidligere beregnet.