Nå er gang- og sykkelbrua vedtatt

PORSGRUNN: Et flertall i bystyret vedtok gang- og sykkelbrua fra Moldhaugen til Reynoldsparken ved Ælvespeilet. Brua har en kostnadsramme på 96 millioner kroner.