Millionprosjekt utsatt etter konflikt med grunneier

Ny gang- og sykkelvei på Herøya var planlagt å stå ferdig til skolestart 2020. Det blir det ikke noe av.