Fortsatt ingen avklaring om millionprosjektet

PORSGRUNN: Ny gang- og sykkelvei på Herøya skulle stå klar sommeren 2020. Nå vedtar Vegvesenet ekspropriasjon for å komme videre med prosjektet etter flere utsettelser.