Er dette Grenlands verste kryss? Slik blir det nye PP-krysset

PORSGRUNN: Krysset ved PP-senteret i Porsgrunn har vært et problemkryss i mange år. Etter sommerferien starter arbeidene med et helt nytt kryss.