500 millioner kroner skal investeres - men først skal disse veiene stenges

PORSGRUNN: Porsgrunn kommune starter denne uka arbeidet med å forvandle Storgata. - Gata skal få en utforming der den kjørende er gjest, og prioritert for gående og syklende.