Skulle utvide brygga for 15 000 kroner – nå må han ut med 17 000 kroner i saksbehandlingsgebyr

GEBYRSMELL: - Det blir for galt når et byggeprosjektet blir over dobbelt så dyrt på grunn av saksbehandling, sier mannen som søkte om tillatelse til å utvide brygga. NB! Det er ikke brygga på bildet det dreier seg om.

GEBYRSMELL: - Det blir for galt når et byggeprosjektet blir over dobbelt så dyrt på grunn av saksbehandling, sier mannen som søkte om tillatelse til å utvide brygga. NB! Det er ikke brygga på bildet det dreier seg om. Foto:

PORSGRUNN: En porsgrunnsmann skulle utvide brygga med 10 kvadratmeter. Det endte med at saksbehandlingsgebyret ble høyere enn byggekostnadene.

DEL

– Her er det kun snakk om en liten utvidelse av en eksisterende brygge. Men saksbehandlingsgebyret fra kommunen er nå større enn kostnadene for selve byggeprosjektet, sier en porsgrunnsmann til TA.

Mannen fikk nylig en faktura fra Porsgrunn kommune, hvor saksbehandlingsgebyret lyder på hele 17 050 kroner. Av dette beløpet skyldes 12 000 kroner saksbehandling i forbindelse med dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen.

Porsgrunnsmannen har nå sendt en klage til kommunen, og ber om en kraftig reduksjon i størrelsen på gebyret.

Største utgift

Saken dreier seg om en utvidelse av privat brygg med rundt 10 kvadratmeter.

– Jeg planlegger å bygge et lite hjørne på brygga, inne ved land, ikke ut i sjøen, forklarer mannen.

Han skal utføre arbeidet selv, og har beregnet materialkostnadene til 10–15 000 kroner. Og han reagerer på at en formell tillatelse fra myndighetene blir den største utgiften i byggeprosjektet.

Dobbelt så dyrt

– Jeg har forståelse for at små saker også kan være arbeidskrevende, og at kommunen har et reglement å følge, men her syns jeg det er et urimelig forhold mellom gebyr og de totale byggekostnader, sier mannen.

Han viser til at for en garasje eller et uthus utgjør byggesaksgebyret bare noen få prosent, men i hans tilfelle utgjør gebyret trolig over 100 prosent.

– Jeg har skjønt at gebyret skrus kraftig opp når saken har vært til behandling hos Fylkesmannen. Men jeg mener det blir for galt når et byggeprosjektet blir over dobbelt så dyrt på grunn av saksbehandling, sier han.

Tung prosess

Det har for øvrig vært en lang prosess for å få de nødvendige tillatelsene til bryggeutvidelsen. Byggesøknaden han sendte kommunen, ble videresendt til vurdering hos både Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen.

– Fylkeskommunen hadde ingen innvendinger. Men Fylkesmannen avslo søknaden i første omgang. Etter hvert ble min klage tatt til følge i utvalg for miljø og byutvikling i Porsgrunn, og jeg fikk dispensasjon til å bygge, forteller mannen.

I klagen til kommunen poengterer han også den lange behandlingstiden for byggesøknaden. Søknaden ble først sendt 18. mars, og nesten 18 uker senere mottok han avslag fra kommunen.

Etter at han sendte inn klage på avslaget 5. august, ble denne tatt til følge av politikerne i utvalg for miljø og byutvikling under et møte 30. september.

Først 26. oktober kom den endelige tillatelsen fra kommuneadministrasjonen, ifølge mannen.

– Da jeg søkte om byggetillatelse i mars, håpet jeg å komme i gang med prosjektet i sommer. Men på grunn av lang behandlingstid skjedde det aldri. Det mener jeg bør tale til vår fordel når kommunen skal skrive ut gebyr, sier han.

Gebyr uansett utfall

Fungerende byutviklingssjef Marius Lid sier de nå skal behandle klagen fra porsgrunnsmannen. Han tilføyer at de forholder seg til gebyrregulativet som er vedtatt av politikerne i Porsgrunn.

– Det er et gebyr på 12 000 kroner i dispensasjonssaker som krever uttale fra regionale myndigheter, eksempelvis dispensasjon for byggeforbudet i 100-metersbeltet som i denne saken, sier Lid.

Alle som søker om dispensasjon må betale denne gebyrsummen, uansett om søknaden blir avslått eller innvilget.

– Saksbehandlingsjobben må gjøres uavhengig av utfall i saken, sier Lid.

Det resterende gebyret på 5050 kroner i denne saken er for selve byggesøknaden og tillatelse til å bygge.

Ting tar tid

Byutviklingssjefen mener ikke det har vært unaturlig lang behandlingstid i denne saken.

– Ikke når man summerer opp det hele. Vi har en 12-ukersfrist for å behandle dispensasjonssaker, og her har det i tillegg vært en klagesak. Etter at man har fått medhold i en klage, må også selve byggesøknaden behandles, sier han.  

Artikkeltags