Menigheten: – Kritikken er en belastning for oss

PORSGRUNN: Menigheten føler at folk misliker at de eier Risøya.