Framtiden til Langangen skole er usikker

PORSGRUNN: Rådmann Per Wold mener framtiden til Langangen skole er usikker.