Huseier frykter steinmur til 180 000 må rives ved ny gangbru

PORSGRUNN: Tre huseiere blir skadelidende ved bygging av ny gang- og sykkelbru over elva.