Har engasjert advokat mot gangbrua over elva: - Forringer eiendommen

PORSGRUNN: En boligeier på vestsida, i Storvegen, har engasjert advokat til å kjempe mot planene for gang og sykkelbrua som er planlagt mellom nettopp Storvegen og Reynoldsparken.