70 000 lastebillass med fyllmasser må på plass før gigantutbygging

PORSGRUNN: 250 nye enheter planlegges i sandtaket på Eidanger. Men først må enorme mengder fylllmasser inn på området.