Huseier pålegges å klippe hekken – hvis ikke blir det tvangsklipp og saftig regning

PORSGRUNN: Etter gjentatte varsler har kommunen nå gått til det skritt å pålegge en huseier klipping av hekk. Samtidig trues det med tvangsklipping og påfølgende regning for jobben.