Nå kan de starte med problemkrysset

KAN STARTE: Arbeidet med å gjøre trafikkflyten gjennom Moflatakrysset kan nå starte opp etter at alle politiske vedtak er gjort.

KAN STARTE: Arbeidet med å gjøre trafikkflyten gjennom Moflatakrysset kan nå starte opp etter at alle politiske vedtak er gjort. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

SKIEN: Etter år med utredninger og fram og tilbake, kan Statens vegvesen nå starte arbeidet med Moflatakrysset og strekningen fra Herkules til Travbanen.

DEL

Mandag gjorde hovedutvalget for samferdsel de nødvendige vedtak. De samme vedtak som bystyret i Skien gjorde i september.

Mye av striden har vært rundt fotgjengerovergangene ved Moflata. Her er det mange som har krevd at det måtte komme ny undergang for å bedre flyten i området.

Men, det som nå er vedtatt er at det i stedet skal satses på det som kalles intelligent styring av fotgjengerovergangene på Moflata og ett i Telemarksveien.

Ikke ny undergang

Noen ny undergang for myke trafikanter er det imidlertid tvilsomt om det blir, men i vedtaket heter det at undergang for myke trafikanter skal være en del av løsningen. Derimot vil det bli en opprustning av eksisterende undergang. Men Statens vegvesen håper at trafikkflyten blir så mye bedre med intelligent styring av lysene at videre diskusjon om ny undergang blir lagt død.

Kollektivfelt

I vedtaket legges det også opp til at man nå starter arbeid med å frigjøre areal fra rundkjøringen ved Herkules til Bedriftsveien. På hele denne strekningen er det tenkt ekstra felt slik at man skal få kollektivtrafikken raskere fram. Det skal også utredes sambruksfelt. Dette kan føre til at det ikke bare blir kollektivtrafikken som slipper til i kollektivfeltene, men også annen trafikk. Dette for å få bedre trafikkflyt.

Artikkeltags