Telemark og Vestfold SV møttes i helga til årsmøte i Porsgrunn. Og det kunne blitt et historisk årsmøte, hadde de to fylkespartiene slått seg sammen. Men det skjer ikke før til høsten. Trolig i forbindelse med et nominasjonsmøte på høsten.

– Det var forslag om å gjøre det nå. Men folk er litt skeptiske, så da har vi bestemt oss for å bruke litt bedre tid. Involvere medlemmene og kjøre grundige prosesser, sier leder av Telemark SV, Ådne Naper

Dermed ble ikke SV historisk, andre partier kommer til å slå seg sammen før SV.

Kulturforskjeller

Ådne Naper sitter for SV i Telemark fylkesting og i fylkesutvalget. Han tilhører flertallet i fylkestinget og sitter dermed tett på makta. I Vestfold sitter SV i opposisjon.

Naper sier det er en del kulturforskjeller mellom de to fylkespartiene.

– I Telemark sitter vi jo tettere på makta, både på fylket og andre steder. Vi har mulighet til å påvirke. Det gjør kanskje at vi er litt mer realpolitikere enn man er i Vestfold. De små avstandene i Vestfold gjør på sin side at de har lettere for å møtes og ha det sosialt. Vi har også en fordel i Telemark med media, som følger også fylkespolitikken tettere, sier Ådne Naper.

Industrien i fokus

– Industrien i Telemark er viktig. Som parti må vi virkelighetsorienterte oss. Industrien er mye av befolkningens sjel. Vi må snakke næringspolitikk ut ifra våre verdihensyn Og industrien er på mange måter en buljongterning. Det er så mye som er knyttet til den. Men vi må få utslippene ned, industrien har veldig store klimautslipp. Men samtidig er de i front på miljøteknologi.

Se på helheten

– For oss er det også viktig å se de andre sidene av industri og næringspolitikk. Dette gjelder både i forhold til arbeidsplasser, sosial dumping, lærlingplasser. Bamboo-prosjektet til Yara viste også at det kan være vanskelig for norske bedrifter å få de store kontraktene. Det gir også utfordringer, når det kommer utenlandske entreprenører til Norge, sier Naper.