Skåner Miljøpatruljen, Inn på tunet, og leirskolene for kutt

SKIEN: Ingen i posisjonen vil si det helt klart enda. Men det er klart. Miljøpatruljen og en del andre av rådmannens kuttforslag vernes av politikerne. Det er også opposisjonen enige om.