Fritidsparken mot nytt stort underskudd – og mangler millioner fra kommunen

SKIEN: Fritidsparken i Skien styrer mot et underskudd på 7,2 millioner kroner i år. Og selv om rådmannen foreslår å øke bevilgningen med en million kroner i budsjettforslaget for 2020, så mangler flere millioner kroner også i 2020.