Bussene kan bli stoppet i Brevik

SKIEN: Med den nye byvekstavtalen som nå skal fremforhandles med Staten, kan konsekvensen være at Farte-bussene må stoppe i Brevik. Siden Bamble kommune ikke er en del av avtalen.