Lønnsøkningen på 25 000 kroner tilsvarer rundt 2,3 prosent av hans grunnlønn, opplyser ordfører Hedda Foss Five.

I Skien er det formannskapet som utgjør lønnsutvalget og dermed vedtar lønn og lønnsøkninger for rådmannen.

– Lønnsøkningen vi har gitt rådmannen er på linje med det som er blitt gitt til ledere i år. Vi er på ingen måte lønnsledende i Grenland, vi prøver å vokse i takt med det som er lønnsveksten for øvrig, sier Hedda Foss Five.

Lønna til Stensrud vil da være på 1 055 000 kroner. I tillegg har han et årlig tillegg på 300 000 kroner, da han ikke er fast ansatt men ansatt på åremål.