Elevene i den videregående skolen i Telemark har dratt nytte av tilbud om gratis grøt til frokost på skolen. Til en kostnad av rundt 1.2 millioner kroner i året. Nå forsvinner tilbudet hvis fylkesrådmannen får sitt forslag til budsjett gjennom. Fylkesrådmannen har ikke funnet plass til dette tilbudet.

Ordningen med gratis skole-pc forsvinner også for alltid i Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen har innført en ordning med leie av pc. Det betyr at den støtten som elevene får til utstyr fra Statens lånekasse, går til leie av pc. For fylkeskommunen betyr dette at man får leieinntekter på rundt seks millioner kroner i året.