– Konsekvensene av forslagene blir et dårligere tilbud, færre reisene og økt bruk av privatbil, skriver rådmannen selv om sine egne forslag.

Det man foreslår er å avvikle avganger med få reisende eller avganger som ikke er bundet opp i skoleskyss. Blant annet foreslås det at i skolenes sommerferie skal alle avganger i Vest-Telemark, Tinn og Drangedal gjøres om til bestillingsruter. Det vil si at i stedet for buss så blir det mulig å bestille taxi.

Reduserer bybussen

Både i Kragerø, på Notodden og i Bø er det et bybusstilbud. Dette tilbudet foreslår fylkesrådmannen å redusere og effektivisere. Rutebilselskapene skal være med å velge ut hvilke avganger som skal fjernes og velges.

LES OGSÅ: Aksepterer ikke kutt i fergetilbudet

Men også i resten av fylket skal man nå avvikle avganger som har få reisende. Samtidig skal Kanalbussen, som går syv dager i uka i sommersesongen nedlegges. Fylkes skal også legge ned busstilbudet mellom Rjukan og Rauland som har vært et tilbud blant annet turister har brukt.

Rjukanekspressens tilbud mellom Notodden og Grenland skal også avvikles.

Reduserer ferjetilbudet

Ikke bare skal bussavganger fjernes og legges ned. Også i skjærgården vil man merke et dårligere tilbud, hvis budsjettet til fylkesrådmannen vedtas.

Også her skal tilbudene med færrest reisende avvikles. Bilferjene i Porsgrunn og Kragerø skal også i større utstrekning erstattes med passasjerbåt, noe som gir et dårligere tilbud til de som har behov for bilferjene.

Vurderer å avvikle eierskapet

I sitt budsjettforslag antyder fylkesrådmannen at det også kan være aktuelt å avvikle dagens eierskap for ferjeselskapene i Brevik og Kragerø og heller konkurranseutsette dette. Fylkesrådmannen gir også klar beskjed om at skal dagens modell videreføres, der fylkeskommunen og Kragerø kommune eier i fellesskap, så må Kragerø kommune øke sin medfinansiering.