- Afghanistan er ikke trygt

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Enslige mindreårige asylsøkere- en ressurs for Norge, støtt kampen for å la "Oktoberbarna" bli!

DEL

Innlegg:  Jeg heter Qudrat Nawrozi og er 24 år gammel. Jeg er fra Afghanistan. Jeg kom til Norge da jeg var 15 år.

Da jeg var liten hadde jeg en drøm. Jeg ville bli lege. En person som familien min kan være stolt av.

Men jeg fikk aldri den sjansen i Afghanistan, på grunn av problemer som jeg vil helst holde for meg selv.

To år i barneskole er alt jeg har av skole. Da lærte jeg så vidt å lese og skrive. Etter det måtte jeg begynne å jobbe. 

Da jeg kom til Norge var mitt første målet å ta utdanning. Kort tid etter at jeg kom til Skien begynte jeg på voksenopplæringa, så Skogmo Videregåendeskole på elektrolinje, deretter automasjon. Mens jeg gikk på skole jobbet jeg tre til fire timer med skoleoppgaver hver dag for å nå målet mitt. Og jeg fikk alltid gode karakterer.

Ved siden av skolen jobbet jeg mye frivillig i Røde Kors ungdom, med å skape gode møteplasser for all ungdom. Etter tre år på videregående begynte jeg som lærling på Norcem, og tok fagbrev med bestått meget godt i automasjonsfaget. Nå jobber jeg hos et annet firma i Porsgrunn.

– Jeg er skuffa over at Arbeiderpartiet

Jeg stemte på AP ved stortingsvalget og fikk også med mange av mine venner og bekjente til å stemme på dem. Men nå er jeg skuffa over valget mitt!

Arbeiderpartiet støtter regjeringen og er med på å returnere asylbarna til Afghanistan, til krig og død. De er med på å ødelegge livet deres. For det første så har de flyktet fra Afghanistan, et land som preges av terror, mord, krig og fattigdom.

For det andre så har hver og en av dem en drøm. En drøm om å bli i Norge og gå på skole, bli som en vanlig norsk ungdom, ha et vanlig og fredelig liv. De drømmer om å bli tannlege, lege, ingeniør, rørlegger, snekker eller advokat, men med dagens asylpolitikk er det umulig. Det norske samfunnet går glipp av dyktige ungdommer og framtidige arbeidsomme mennesker.

Veldig mange ungdommer i Norge gleder seg til de blir 18 år. Den dagen da de endelig kan ta bil-lappen, kan kjøpe alkohol og tobakk, kan stemme ved stortingsvalg, og blir myndige. Samtidig har vi en del andre ungdommer som gruer seg til den dagen. Mange forsøker å ta livet sitt før de fyller 18.

De blir psykisk syke og lever med traumer, mareritt og smerter i kroppen som følge av grusomme opplevelser i hjemlandet og på flukten til Norge. De får stressreaksjoner og opplever stor uro ved å vente i flere år på om de får varig opphold eller ei. De er barn som har opplevd turtur, krig, vold, mishandling. Noen av dem har vært øyevitner til drap. De er barn som har flykta og sett døden foran øynene sine.

Når disse barna fyller 18 år vil norske myndigheter sende dem tilbake til det de har flyktet fra. Hvorfor er dere i regjeringen og i Arbeiderpartiet så kalde og hjerteløse? Dere drar til andre land for å hjelpe mennesker i nød, nå har noen få kommet til døra hos dere, hjelp dem! Ingen foreldre i verden vil sende barna sine vekk fra seg hvis ikke de må. Og ingen barn vil vekk fra foreldrene sine hvis ikke de er nødt til det for å redde livet sitt.

Jeg har kommet som enslig mindreårig asylsøker til Norge. Jeg startet fra null, har nå jobb, betaler skatt og bidrar i samfunnet som alle andre norske. Min mening er at hvis alle de #OKTOBERBARNA som nå gruer seg til 18 årsdagen får muligheten så vil de også bli til en ressurs for Norge, samtidig som de får rett til å leve trygge og frie liv.

- Afghanistan er ikke trygt

FN, Amnesty, Røde Kors og flere andre nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner har mange ganger sagt at dagens politikk overfor enslige mindreårige i Norge bryter med menneskerettighetene. Det som regjeringen driver med i forhold til enslige mindreårige asylsøkere er umoralsk og helt forferdelig. Folk blir drept og slakta hver eneste dag i hele Afghanistan. Det er bombeeksplosjoner, terror, forfølgelse og krig i hele landet. Det er stadig flere og flere områder som blir kontrollert av Taliban. Det er minst fire angrep på sivile folk hver uke i Kabul som UDI mener er det tryggeste provinsen i landet.

Afghanske myndigheter kan ikke beskytte de som allerede er i Afghanistan, hvordan vil de klare å beskytte enda flere som blir sendt tilbake fra Norge?

Blant de barna som Norge sender tilbake finnes noen som ikke har vært i hjemlandet sitt siden de var små barn. Mange av dem har ikke familie i Afghanistan som kan passe på dem og forsørger dem. Ofte er en eller begge av foreldrene døde, eller de har flyktet til et annet land. De som sendes tilbake har da ikke noen tilknytning til det landet de er født i fordi de ikke har bodd der siden de var små. Mange kjenner veldig lite til kulturen og samfunnet i Afghanistan fordi de har bodd halve livet sitt i et annet land. Uten familie og kjennskap til kulturen i Afghanistan er man lett bytte for kriminalitet og annen utnytting.

Vis at dere er uenige med Arbeiderpartiet og regjeringen!

Det er viktig at folk som støtter stans av retur til Afghanistan ikke sitter stille. Dere må vise at nok er nok, bli med og støtt opp om ‘Oktoberbarna’. Skriv til Stortingspolitikerne fra Telemark, ta kontakt med de du kjenner i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, be de besinne seg og stanse all retur til Afghanistan. For at en endring i politikken skal skje må lokalpolitikere begynne å si ifra til regjeringen og støttepartiene at det de driver med er direkte brudd på menneskerettigheter ved å sende flyktninger til Afghanistan. Vis deres støtte til disse ‘Oktoberbarna’. Vis at Norge er et demokratisk land og at det er folket som bestemmer. Regjeringen kan ikke gjøre akkurat som de vil, de kan ikke fortsette å bryte alle internasjonale konvensjoner og kan ikke sette menneskerettigheter på spill.

Til Regjeringen og Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil be Stortinget om å etablere det de kaller sårbarhetskriterier. Dere sier dere vil gjøre noe med den vanskelige situasjonen vi har i dag for de med midlertidig opphold. Hva hjelper det når de 130 barna som blir 18 år i oktober, november og desember blir sendt rett i døden! Hadde Sylvi Listhaug, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre sendt barnet sitt til et sted som er så farlig at de ikke vet når de går ut av døra om de kommer levende tilbake?

UDI vil betale 52 000 kr til dem som vil reise frivillig til hjemlandet sitt. Når dere sier at Afghanistan er trygt da vil jeg spørre dere: er dere villige til å dra på ferie til Afghanistan med dobbelt så mye penger og uten vakter?

Når et barn på 15 -16 år, som har vært i Norge i 2 år, kan snakke flytende norsk og får veldig gode karakterer på skolen uten nesten å ha gått på skole fra før, hvorfor blir ikke de sett på som ressurser for samfunnet her? Når disse ungdommene trenger beskyttelse, og de har lyst til å gå på skole og drømmer om å bidra i det norske samfunnet, hvorfor kan de ikke bli? Norge trenger dyktige og arbeidsomme mennesker! Gi ‘Oktoberbarna’ en sjanse! Jeg ber dere om å stoppe å returnere disse barna til Afghanistan.

Artikkeltags