Fem spørsmål til ordførerkandidatene

FYRESDAL: Alle partier har sine ordførerkandidater. Men TA har valgt å stille fem spørsmål til de personene vi mener har størst sjanse for å bli ordfører i sin kommune. I Fyresdal kommune blir dette dagens ordfører Erik Skjervagen fra Arbeiderpartiet og Kjell Sverre Thoresen fra Senterpartiet.