Politiet har for lav bemanning – tusenvis får ikke svar

Artikkelen er over 2 år gammel

TØNSBERG: Justis–og beredskapsdepartementet: – Dette vil vi følge opp i styringsdialogen med politidirektøren.