– Det blir tøffe prioriteringer fremover

Christine Fossen er utnevnt til politimester for et enormt geografisk område. Politidistriktet Sør-Øst strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord, fra Haukeliseter i vest til Bastøya i øst. Her er hun avbildet ved operasjonssentralen til Vestfold-politiet, i Tønsberg. (Foto: Asbjørn Olav Lien)

Christine Fossen er utnevnt til politimester for et enormt geografisk område. Politidistriktet Sør-Øst strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord, fra Haukeliseter i vest til Bastøya i øst. Her er hun avbildet ved operasjonssentralen til Vestfold-politiet, i Tønsberg. (Foto: Asbjørn Olav Lien)

Artikkelen er over 4 år gammel

Christine Fossen (53) ble fredag utnevnt som politimester i nyetablerte Sør-Øst politidistrikt.

DEL

– Jeg gleder meg, men vet det blir en krevende prosess for oss alle, sier Christine Fossen etter at hun er blitt utnevnt av Kongen i statsråd som politimester i det nyetablerte politidistriktet.

– Vi må jobbe smartere

Fossen er i dag konstituert politimester i Vestfold politidistrikt. Hun ser fram til å bli kjent med de ulike delene var politidistriktet Sør-Øst.

– Jeg kjenner dagens distrikter godt, og vet hvilke ressurser vi har og hvilke utfordringer vi skal ta tak i. Dette blir et stort distrikt bestående av 54 kommuner og over 1600 ansatte. Politireformen har som mål å gjøre oss enda bedre i stand til å forebygge, avdekke og etterforske kriminalitet. For å få til dette må vi lage større fagmiljøer, jobbe smartere og samarbeide på tvers av tidligere geografiske grenser, sier hun.

Nest størst

Sør-Øst politidistrikt vil bestå av fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold, i tillegg til Jevnaker kommune i Oppland. Distriktet strekker seg fra Kragerø i sør til Hemsedal i nord.

Totalt bor det nærmere 690.000 mennesker i politidistriktet, noe som gjør det til landets nest største med tanke på antall innbyggere. Bare Oslo politidistrikt er større.

– Våre fire distrikter har allerede etablert samarbeid på en rekke områder. Vi er således i en unik posisjon og har et godt utgangspunkt for å lykkes med Sør-Øst, sier Fossen.

Men hun gjør det samtidig klart at politiet står foran store omveltninger, at lensmannskontor som i mange år har vært selvskrevne innslag i mindre lokalsamfunn kan forsvinne.

Prosessen begynner 1. januar. Christine Fossen sier hun ser for seg interimløsninger i prosessen når fire ulike politidistrikt skal sammenføyes til ett.

— Det blir en ren omstillingsprosess, og jeg antar det tar fra seks til tolv måneder å få organisasjonen på plass. Hvor operasjonssentralen skal ligge tar det lengre tid å avgjøre, det er mye avansert teknisk utstyr som skal på plass. Det kan ta opptil to år, sier Fossen.

Glad i mennesker

— Hva slags leder er du?

— Jeg er en sosial og utadvendt person, jeg er glad i mennesker. Og jeg liker å jobbe sammen med mennesker. Samtidig kommuniserer jeg tydelig, og jeg liker å ha folk rundt meg som er flinkere enn meg på områder jeg selv ikke behersker like godt, som å lage og holde fast på strukturer. Og så er jeg flink til å delegere og gi dem rundt meg støtte.

— Samtidig er det min jobb å ta noen upopulære avgjørelser. Det blir tøffe prioriteringer framover. Utfordringen blir å levere like gode polititjenester i aller av det nye distriktet, ikke minst med tilrettelagte avhør av barn. Vi står også foran en utfordrende situasjon med flyktningene, det vil kreve store ressurser.

Christine Fossen viser til Tønsberg-politiets satsing på teknologi når hun skal skissere metodene som kommer i hennes store politidistrikt.

— Vi skal gjøre politiarbeid på stedet. Det innebærer blant annet innebærer bedre utnyttelse av ny teknolog. Vi skal jobbe ute blant publikum , sier hun.

— Vi skal nå lage en plan for hvordan metoden skal rulles ut i hele distriktet, sier Christine Fossen, som tidligere har vært politimester i to andre distrikter, og hatt lederstillinger i Oslo-politiet. I 18 måneder var hun også leder for den internasjonale politistyrken i Hebron på Vestbredden.

Drammen-bosatte Christine Fossen har signert Vestfold-politiets klare innstilling på at Tønsberg bør være det nye hovedsetet for Politidistrikt Sør-Øst, og hun fastholder argumentene hun leverte til Politidirektoratet.

— Som politimester i Vestfold er det min soleklare oppfatning at Tønsberg gir de største fordelene. Nå er det opp til politidirektøren å ta den endelige avgjørelsen, sier Fossen.

— Men nå skal jeg hjem og sprette en flaske boblende drikke. Og så det blir det vel taco eller hamburger eller noe slikt.

Da kobler hun for en tid ut tanken om hvor hennes framtidige arbeidsplass skal ligge, i hjembyen eller i Tønsberg, slik hun selv har gått inn for.

Uenighet om lokalisering

Det blir i hovedsetet sentrale beslutninger tas, det er her det blir flere arbeidsplasser og det er her selve operasjonssentralen skal ligge.

Så langt har debatten gått høyt mellom de som mener Drammen er det foretrukne og blant dem som mener Tønsberg oppfyller kravene POD har satt. I tillegg er både Skien og Hønefoss satt opp som kandidater, men er vurdert av POD til ikke å oppfylle kravene like godt som Drammen og Tønsberg.

Blant annet har leder for Norges Politilederlag Vestfold og Telemark, Petter Aronsen, ment at saksordfører og nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H) fra Buskerud, har jobbet politisk for et vedtak til fordel Drammen, et vedtak som kun skal basere seg på politifaglige argumenter.

Nå er fristen for å komme med høringsinnspill til Politidirektoratets (POD) innstilling. Her ble det foreløpig konkludert med at Drammen burde få denne funksjonen.

– Tønsberg best egnet

Dette har Vestfold argumentert kraftig imot. I sitt høringssvar fra Vestfold politidistrikt, signert politimester Christine Fossen, argumenteres det omfattende for hvorfor Tønsberg er det beste alternativet.

Det vises til punkter som geografisk plassering, rekrutteringsgrunnlag for blant annet operasjonsledere, kostnader ved tilpasning av bygning, bedre egnet infrastruktur og geografisk nærhet til et tungt fagmiljø. På alle disse punktene, og de punktene som etter PODs egen faglige vurdering, skal vektlegges tyngst, mener Vestfold politidistrikt og politimester Fossen at Tønsberg som hovedsete er best egnet.

I tillegg til Fossen og Vestfold politidistrikt, har blant andre Vestfold fylkeskommune, KS i Vestfold og flere vestfoldkommuner, alle argumentert for at Tønsberg, ikke Drammen, er best egnet som nytt hovedsete.

Politidirektoratet skal være klar med sin endelig avgjørelse i begynnelsen av desember.

Artikkeltags