Klima-Stordalen sliter med «flyskam». Fløy privatflyet 33 timer – i april

Petter Stordalens privatflybruk i april tilsvarer 163 turer mellom Oslo-Trondheim målt etter C02-utslipp.