Nye beregninger viser at enkelte arbeidstagergrupper står i fare for å motta godt under halvparten av sluttlønna si i pensjon.

Lever lenger enn forutsatt

– Levealdersjusteringene blir sterkere enn vi ble forespeilet da pensjonsreformen ble utarbeidet, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO til NTB.

– Årsaken er delvis at vi lever lenger enn forutsatt, men også at de tekniske måtene å løse reformen på legger en større byrde på fremtidens pensjonister, tilføyer han.

Opposisjonen var hard innad i LO og på venstresiden mot pensjonsreformen, som også Frp gikk imot. Men Bjørnstad avviser at LO burde ha forutsett disse konsekvensene.

– Prognose for levealder vil uansett være prognoser. Den tekniske implementeringen var noe som kom etterpå, sier han.

 

For utslitt til å jobbe

Et hovedproblem er knyttet til de såkalte sliterne – ulike grupper av eldre arbeidstagere som har det til felles at de enkelt sagt er for utslitt til å jobbe og for friske til å motta trygd.

LOs beregninger viser at arbeidstagere født etter 1963 og som mellom 2025 og 2030 går av ved 62 års alder kun vil motta om lag 45 prosent av lønna si i pensjon fra folketrygden og AFP.