Bankenes pensjonskalkulatorer på nett er uegnet til å beregne din pensjon. -Bruk heller Navs kalkulator, konkluderer Forbrukerrådet etter en test.

Taster du inn de samme opplysningene i ulike pensjonskalkulatorer, vil du kunne få svært ulike svar.

Stor forskjell

Da Forbrukerrådet tastet inn profilen til en mann på 36 år som tjener 450.000 kroner, fikk han oppgitt 254.000 kroner i pensjon hos Sparebanken Sør. De samme opplysningene ga en pensjon på 411.000 kroner hos Spareskillingsbanken. Det er en forskjell på 62 prosent.

For fem av de ti personprofilene som ble testet i 17 ulike pensjonskalkulatorer, var forskjellen mellom laveste og høyeste pensjonsberegning på mer enn 50 prosent. Bare en profil -  kvinne 50 år med 800.000 i lønn -  hadde en variasjon på under 10 prosent i svarene.

- Disse store variasjonene gjør pensjonskalkulatorene til uegnede verktøy for forbrukere som vil finne ut hvilken pensjon de får, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Forskjellene i undersøkelsen er ikke systematiske, men noen av pensjonskalkulatorene gir ofte høy pensjon, andre gir ofte lav pensjon.

- For dårlige

Jorge B. Jensen understreker at deres undersøkelse ikke indikerer at bankene er ute etter å lure kunder til å kjøpe pensjonssparing. Det er rett og slett verktøyene som er for dårlige.

- Pensjonskalkulatorene er ikke et middel til bedrag. Vi hadde faktisk trodd at kalkulatorene skulle være mer aggressive i anbefaling av egen sparing. Det er beroligende at bransjen er ansvarlige i sin kommunikasjon, men disse verktøyene treffer rett og slett ikke, sier Jorge B. Jensen til NTB.

Han understreker at kalkulatorene kan ha nytte som et pedagogisk redskap for å se hvordan pensjonen endrer seg når du endrer på forutsetningene.

- Men skal du treffe en beslutning om pensjon, bør du skygge unna bankenes verktøy og heller bruke Navs pensjonskalkulator. De har satset på å utvikle dette verktøyet og kommet fram til den fremste og beste løsningen, sier Jensen.

Har alle opplysninger

På den ikke-kommersielle portalen minpensjon.no finner du lenker både til pensjonskalkulatoren til Nav og Norsk Pensjon som kan hente inn data om private pensjonsordninger. 

- De har alle inntektsopplysninger, pensjonspoeng og pensjonstall. De vet hvor lenge vi har arbeidet og hvor gamle vi er. De kjenner samordningsregler og har kontroll med overgangsordninger. Nærmere fasit er det ikke mulig å komme før du har pensjonen i banken, heter der i rapporten fra Forbrukerrådet. (ANB-NTB)