33.000 i året er et altfor høyt tall, slår Politidirektoratet fast. Politiet strammer derfor inn reglene for utstedelse av nye pass til dem som roter bort passet sitt, skriver Dagbladet.

10. februar i år sendte politidirektoratet ut nye retningslinjer for hvordan politidistriktene skal forholde seg overfor dem som gjentatte ganger mister passene sine. Mister du to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel i posten. Mister du det for tredje gang kan du bli nektet nytt pass.

– Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse», sier Gitte Hessenschmidt, avdelingsleder ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Også reglene for nødpass strammes inn etter at folk heller kjøper nødpass i stedet for å stille seg i passkø hos politiet

– Vi har tidligere hatt situasjoner der folk kjøper nødpass for en konkret reise på Gardermoen i stedet for å stille seg i lange passbestillingskøer i Oslo. Og så gjør de dette hver gang de reiser. Det er det nå blitt satt en stopper for siden dataanlegget varsler om forhistorien. Nødpass skal ikke være en snarvei gjennom systemet, sier Hessenschmidt.