På Stortinget starter debatten klokken 10.00. En debatt som er forventet å ta minst fire timer. Så selve avstemmingen skjer ikke før ut på ettermiddagen.

Vedtaket om å slå sammen Telemark og Vestfold blir gjort med en stemmes overvekt og med tvang. For ingen av fylkene ønsket dette resultatet i utgangspunktet. Det man ønsket var et samarbeid mellom Telemark, Vestfold og Buskerud, men det ville ikke Buskerud.

Men Telemark som fylke består, det er ikke fylkene som slåes sammen men de fylkeskommunale forvaltningsorganene. Noe som betyr at Telemark fortsetter som eget valgdistrikt i forhold til stortingsvalgene. Selv om også dette skal vurderes, men da får man ikke endringer som blir gjeldende før eventuelt ved stortingsvalget i 2025.

Vil bli reversert

Men, skulle det bli regjeringsskifte til høsten er det mye som tyder på at vedtaket som gjøres i dag vil bli opphevet. Det er i alle fall Terje Lien Aasland, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tydelig på.

– Vi har tydelig sagt at vi ikke vil gjennomføre tvangsvedtak. Det vil bli klargjort når vi overtar regjeringskontorene, sier Lien Aasland, som også er leder av Telemark Arbeiderparti.

Den samme holdningen har både Senterpartiet og SV til dette spørsmålet.

Delt på midten

Når Stortinget skal gjennomføre vedtak senere i dag vil stortingsrepresentantene fra Telemark være delt på midten. Arbeiderpartiets representanter Terje Lien Aasland, Lene Vågslid og Christian Tynning Bjørnø vil stemme imot å slå sammen disse to fylkene. Mens Høyres Solveig Sundbø Abrahamsen, Bård Hoksrud fra Frp og Geir Jørgen Bekkevold vil stemme for å slå Telemark og Vestfold sammen.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Frp lurer på om Ap vil slå sammen Telemark, Buskrud og Vestfold med tvang hvis dagens vedtak blir opphevet med ny regjering.

- For det første så stemte jo ikke Ap mot å slå sammen Telemark og Vestfold første gangen dette ble behandlet, det var det bare oss og Senterpartiet som gjorde. I Buskerud gikk Ap mot å samarbeide med Telemark, det ble tunga på vektskålen for et samarbeid mellom Telemark, Buskerud og Vestfold, sier Hoksrud.