- Julen i Norge er fantastisk – det er ingen som ønsker å endre på dette

Ikke alle er enig i at Seljord kommunes politikk rundt temaet har vært den beste løsningen.