Gå til sidens hovedinnhold

Opprør i NRK Telemark

Artikkelen er over 20 år gammel

Nyheten om at det skal kuttes til sammen 17 stillinger ved NRK Telemark slo ned som en bombe på Borgeåsen i går. De ansatte frykter at et selvstendig distriktskontor blir redusert til en slags filial med senderettigheter.

Fra før er det kjent at NRK Telemark mister ledelsen av TV-sendingene til NRK4, som blir flyttet til Fredrikstad.
Nå blir styringen av NRK Telemarks distriktsradio også flyttet ut av fylket, ifølge forslaget i en NRK-rapport.
NRK Telemark har i dag 47 årsverk. Det er vedtatt å fjerne 12 av disse ved flytingen av NRK4.
LEDELSEN FLYTTET
Nå blir i tillegg ledelsen foreslått flyttet til Fredrikstad, samt to programsekretærer.
Tre av de fire lederstillinger i NRK Telemark kan forsvinne. Det gjelder distriktsdirektøren, administrasjonssjefen og teknisk sjef.
Forslaget innebærer at distriktskontoret i Telemark blir slått sammen med kontorene i Vestfold, Østfold og Buskerud til en region.
OPPRØRT
De ansatte i NRK Telemark er opprørt over dette forslaget.
Bakgrunnen for forslaget er rapporten fra Alstadsæter-utvalget, som vil spare penger ved å legge om 17 distriktskontorer til ni regionkontorer.
- Det føles urettferdig at vi skal ta belastningen ved å spare penger, når vi vet at distriktskontorene er svært kostnadseffektive. Vi har ikke bidratt til en krone av underskuddet i NRK, sier Svein Pettersvold, tillitsvalgt for de NRK-ansatte.
Han viser til at distriktskontorene må ta en tredjedel del av kuttene i NRK-systemet, til tross for at disse avdelingene drives bra økonomisk.
FJERNSTYRES
Richard Aune, klubbleder i Norsk Journalislag på Borgeåsen, mener at NRK Telemark vil bli fjernstyrt fra Fredrikstad.
- Å samle distriktskontorene i Fredrikstad sier det mye om hvilken journalistisk profil vi kommer til å få i Telemark. Ved å flytte den redaksjonelle ledelsen til svenskegrensa, vil Telemark bli skadelidende, sier han.
- Hvordan kan de i Fredrikstad ha like mye lokalkunnskap og vite like mye om Ål og Drammen som Haukeli og Drangedal, som vi som bor her? spør Pettersvold.
Han viser til at NRK Telemark har gode seer- og lyttertall. Distriktskontoret leverer også stoff til «Norge i dag», som har det blitt det meste TV-programmet på NRK.
BYGGE NED
Vernomburd Inger Hobæk mener at NRK-ledelsen bygger ned distriktskontoret på Borgeåsen.
- I løpet av måneds tid klarer de å bygge ned det vi har brukt 25 år på å bygge opp. Vi blir ikke bare hogd hodet av. Vi blir ranet, sier Hobæk.
Svein Pettersvold setter et stort spørsmålstegn ved at det er en av distriktskontorets egne folk, nemlig Lars Harald Alstadsæter som NRK Vestfold, som har ledet dette utvalget.
POLITISK STØTTE
De NRK-ansatte på Borgeåsen vil ta kontakt med de andre distriktskontorene som er i samme situasjon, og sammen med dem påvirke styret i NRK til å ta en annen beslutning
Dessuten håper de på støtte fra lokalpolitikere i fylket og stortingsrepresentantene i Telemark.
SKUFFET
De to NRK-veteranene Bjørn Honerød og Per Solli synes meldingen fra Oslo om kutt i distriktskontorene er trist.
Bjørn Honerød var NRK Telemarks første distriktssjef.
- Dette distriktskontoret har vi møysommelig bygd opp. Det er et resultat av en kringkastingspolitikk med en folkeradio for hele befokningen. Så blir dette radert ut med et styrevedtak, sier Honerød.
- Vi har et distriktskontor som formidler musikk og kultur, som andre medier ikke er så opptatt av. Nå blir vi redusert til bare å formidle lyd og bilde, og det er forferdelig trist, sier Per Solli, tidligere distriktssjef i NRK Telemark.
SUNN FORNUFT
Arne Tovik, distriktsdirektør for NRK Telemark, tror ikke forslaget fra Alstadsæter-utvalget blir gjennomført.
- Jeg har såpass tillit til ledelsen i NRK og tror det fortsatt finnes sunn fornuft der inne. Hvis det likevel skulle bli gjennomført, vil det gå utover kvaliteten på sendingene.
- Det er ingen ved NRK Telemark som går med et brennende ønske om å bli styrt fra et kontor et steinkast fra svenskegrensa, sier Tovik.
UTARMING
- Dette er en utarming av NRK, og det kan få betydning for lisensen. Det er et spørsmål hvor mye folk er villig til å betale for å høre på snikk-snakk og lett underholdning. Det er det nok av i andre radiostasjoner, sier Tovik.
Han mener det er et politisk spørsmål om NRK nå vil klare å oppfylle kravene i Kringkastingsloven om å lage en allmennkringkasting, og at dette er noe Stortinget bør vurdere.
NRK-OPPRØR: De tillitsvalgte på NRK Telemark er opprørt over forslaget om å kutte til sammen 17 stillinger på Borgeåsen. Fra v: Ragnvald Skjærdal, Gisle Espeland, Svein Pettersvold, Inger Hobæk, Jan Jørg Tomsdal og Richard Aune.

foto: arild hansen