Gudbrandsen fremmer ideen midt i prosessen med å ansette en ny rådmann i Skien, og mens Per Wold sitter som rådmann i Porsgrunn. Grenland står foran en mulig sammenslåing av kommunene, og det er på tide å tenke nytt i stedet for å ansette noen nå, mener Gudbrandsen, som presiserer at hans uttalelser ikke har noe med valget og innstillingen av Ole Magnus Stensrud som Skiens rådmann å gjøre.

– SÅ MYE FELLES

– Dette er en tanke som har slått meg, og som jeg har tatt opp med ordføreren i Skien. Hvorfor kan man ikke ha en felles rådmann for Skien og Porsgrunn? Dersom man organiserte dette på en god måte, tror jeg det kunne fungert glitrende, sier Gudbrandsen, som har bred erfaring fra næringslivet og nå sitter i bystyret for Høyre.

Han mener det ikke er for seint å endre veien man har lagt med ansettelse av ny rådmann. Fordelene ville vært langt flere enn ulempene, påpeker Gudbrandsen.

– Disse to kommunene har så mye felles og overlappende aktivitet, at det ville være en kjempefordel hvis man hadde en felles ledergruppe til å utnytte tanker og ideer og det beste fra de to kommunene, forklarer han.

Han foreslår at Per Wold kunne overtatt som administrativ leder for de to kommunene i en periode, med assisterende rådmann i Skien, Jan Petter Johansen, som sin høyre hånd.

Én rådmann i to kommuner ikke en ukjent tanke i kommune-Norge. I år fikk Røyken og Hurum kommuner i Buskerud én felles rådmann som øverste leder for en felles ledergruppe.

– Det er allerede mye samarbeid på forskjellige områder, som landbruk, renovasjon og mye annet. Dette er ikke nødvendigvis bare snakk om en effektivisering, men om et større samarbeid. Man kunne brukt den felles kunnskapen til å dyrke fram det beste i begge kommuner.

I Hurum og Røyken er det to kommunestyrer, og det vil man nødvendigvis måtte beholde i Skien og Porsgrunn, påpeker Gudbrandsen.

– Den politiske strukturen kan fungere som tidligere, men det er det administrative apparatet som kan ha mye å tjene på en sammenslåing, mener han.

– Men kolliderer ikke en slik ordning med en potensiell kommunesammenslåing?

– Alle tog har ikke gått. Jeg tror at dette kan være uavhengig av debatten om kommunesammenslåing.

– Men er dette politisk mulig?

– Jeg tror alt er mulig, men det må være godt argumentert og planlagt. Og så klart må det være trygghet rundt prosessen.

– RISIKOFYLT

Ordfører Hedda Foss Five i Skien er i utgangspunktet positiv til Gudbrandsens forslag.

– Jeg er veldig offensiv og positiv til kommunesammenslåing, men til og med jeg mener at dette forslaget er litt risikofylt. Vi er ikke på det punktet ennå. Vi er i midt i en ansettelsesprosess, sier Foss Five.

– Vi skal starte opp prosessen med sammenslåing 6. til 7. september. Vi vet ikke konklusjonen, men vi må først finne ut hvem vi skal slå oss sammen med. Det blir det useriøst å ansette noen rådmann på den type premisser, men det er en spenstig visjon, synes ordføreren.

– Dessuten trenger vi veldig en rådmann nå. Vi kan ikke vente i tre -fire år på det, sier hun.