Ønsker meldeplikt for tiggere

BORTVIST: Politiet måtte bortvise en rumensk kvinne som tigde og oppførte seg aggressivt mot passasjerer som ikke ville gi penger på Landmannstorget torsdag. Like etter at kvinnen ble bortvist var hun tilbake igjen.

BORTVIST: Politiet måtte bortvise en rumensk kvinne som tigde og oppførte seg aggressivt mot passasjerer som ikke ville gi penger på Landmannstorget torsdag. Like etter at kvinnen ble bortvist var hun tilbake igjen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

SKIEN: Politiet ønsker at politikerne i grenlandskommunene innfører meldeplikt for tiggere. I Bergen har ordningen ført til langt færre tiggere i sentrum.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

En analyse utarbeidet av Telemark politidistrikt viser at nesten halvparten av 59 navngitte tiggere registrert i fylket fra 2010 til april i år, er knyttet til ulike typer kriminalitet.

Dette gjelder blant annet menneskehandel, tyveri fra butikk eller personer på offentlig sted, bedrageri, og skremmende og plagsom atferd.

Politiet tror en betydelig del av tiggingen i Telemark er organisert, og at det er tilfeller av tigging under tvang.

BEDRE KONTROLL

Nå ønsker politiet at politikerne i Grenland tar i bruk de lokale politivedtektene og innfører en registreringsordning for å gjøre det lettere å kontrollere tiggerne.

- Tigging er ikke straffbart, men vi finner ofte linker til at mange har vært involvert i kriminelle handlinger. En registreringsordning vil gi oss en viss kontroll og styring med tiggingen. Ut i fra den erfaringen som er gjort andre steder, har dette fungert godt, sier leder for ettterforskningsseksjonen ved Grenland politistasjon, Kai Gundersen.

OPPTIL POLITIKERNE

Han frykter at problemet kan bli større framover.

- Hvis Oslo nå kommer med veldig strenge regler mot tigging, er vi redde for at de vil spre seg. Da er det viktig at vi er i forkant av utviklingen, sier Gundersen.

- Tenker dere at de som tigger skal få et bevis for å tigge?

- Det har vi ikke diskutert. Vi har først satt det på agendaen i politirådene i Skien og Porsgrunn, for å se om politikerne kan samarbeide om felles holdninger i de lokale politivedtektene, sier Gundersen.

FÆRRE I BERGEN

Politiet i Bergen innførte meldeplikt for tiggere og andre som bruker det offentlig rom til gateaktiviteter i 2010. Det har ført til antall tiggere i sentrum har blitt langt færre.

- Vi har en meldepliktsordning som ikke bare handler om tiggere, men for alle som skal bruke det offentlig rom til salg, innsamling, tigging og opptredener. De må komme til politistasjonen og melde seg. Vi noterer navn og nasjonalitet og krever identifikasjon med bilde. Vi skal vite hvem de er, men skiller ikke mellom Mustafa fra Marokko og lille Petter fra kulturskolen, sier politiadvokat Arne Fjellstad.

MINDRE KLAGER

Av 23 tiggere som meldte seg i 2010, var det kun én som ikke var registrert for kriminelle handlinger. De 22 resterende hadde vært innblandet i til sammen 139 kriminelle handlinger.

I juni i år var det syv tiggere som meldte seg hos politiet, og kun én med straffbare forhold.

Siden 2010 har totalt 79 personer meldt seg for å tigge i sentrum.

- Da vi innførte meldepliktsordningen, ble tiggingen kraftig redusert. Vi har en viss kontroll på det, og det er på langt nær så mange klager fra publikum om aggressiv oppførsel som det var i 2010. Men det krever en innsats fra politiet. Vi gå ut og kontrollerer innimellom. Hvis de ikke har meldt seg, risikerer de bøteleggelser for brudd på politivedtektene, og vi har et orienteringsskriv på både engelsk og rumensk som forteller dem hva som vil skje dersom de ikke overholder meldeplikten, sier Fjellstad.

VIL FORBY TIGGING

Meldeplikten hjelper derimot ikke for folk som oppsøker hjemme, enten for å tigge eller selge varer.

- Det er fortsatt problematisk, fordi det skaper utrygghet blant folk. Derfor er vår anbefaling at tigging bør forbys, sier politiadvokaten i Bergen.

Artikkeltags