Norske kommuner, Nav og Statens innkrevingssentral prøver i år å få dekket over 10 milliarder kroner i ubetalte krav gjennom å ta penger fra skyldnere som får penger tilbake på skatten.

Det skriver Nettavisen NA24.

I år er det 2,6 millioner nordmenn som i utgangspunktet skal ha penger igjen på skatten (i snitt 11.000 kroner) og med det få et velkomment innskudd på bankkontoen allerede fra onsdag morgen 22.06.

Titusenvis kan imidlertid bli stående med skjegget i postkassen etter å ha blitt skattemotregnet for uoppgjorte krav.

Kommunale og statlige krav

NAV Innkreving og Statens innkrevingssentral i Mo i Rana (SISMO) står for de fleste og største kravene. Typiske skattemotregningskrav her gjelder bidragsgjeld, restskatt, feilutbetalinger fra NAV samt trygdemisbruk.

Har du ubetalte regninger i form av parkeringsavgift, feieavgift, avfallsgebyr, årsavgift på bil med mere, kan ditt kommunale kemnerkontor ta skattepengene dine.

Slik foregår skattemotregning

Utgangspunktet er at alle skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven kan motregnes i ethvert tilgodebeløp på skatt og avgift skyldneren har.

Dette innebærer for eksempel at restanser på restskatt, merverdiavgift, arveavgift og særavgifter og toll kan motregnes i tilgodeskatt.

Videre kan også andre offentlige krav motregnes i slike tilgodebeløp, herunder eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr.

Motkrav meldes inn fra ulike innkrevingsmyndigheter, som skatteoppkrevere, skattekontorer, statens innkrevingssentral, NAVI, Toll- og avgiftsmyndighetene.

Statens innkrevingssentral i Mo i Rana (SISMO)

I år prøver Statens innkrevingssentral å skattemotregne 4,76 milliarder kroner fordelt på 199.167 krav. Snittbeløpet per krav er 23.875 kroner.

NAV innkreving

NAV Innkreving har i år sendt ut 63.320 forhåndsvarsel om skattemotregning. Samlet gjeld i disse sakene er cirka 5,1 milliarder kroner.

28.466 forhåndsvarsler gjaldt personer som har bidragsgjeld til NAV på til sammen ca. 2,74 milliarder. 34.854 forhåndsvarsler gjaldt andre kravtyper med en samlet gjeld på ca. 2,35 milliarder kroner.

Andre skattemotregningskrav utgjør cirka 2,53 milliarder kroner fordelt på 34.854 krav.

Fikk inn 220 millioner kroner i 2015

Endelig resultatet av årets skattemotregning foreligger ikke før i november.

- I 2015 fikk vi et samlet motregningsresultat på cirka 220 millioner kroner og vi regner med at årets resultat vil være på linje med dette, sier direktør i Nav Innkreving Cato Lindbäck til Nettavisen NA24.

Resultatet av skattemotregningen og hvordan resultatfordelingen mellom underholdsbidrag og andre kravtyper er, vil være betinget av hvor mange av de som har gjeld til NAV som får penger igjen på skatten og vil derfor variere fra år til år.