Lokale aksjer ga super avkastning – verdsettes nå til omkring 1,42 milliarder

Av

SKIEN: Da Sparebank1 Telemark høsten 2018 utstedte nye egenkapitalbevis og ble notert på Oslo Børs flokket telemarkingene seg om banken og kjøpte med begge hendene. Det har så langt vært en hyggelig reise.