I denne yrkesgruppen tjener menn 48 000 mer - per måned

Av

Ingen steder er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn større enn i finanssektoren.